Info om elektrikeryrket 

Att jobba som elektriker kräver utbildning och det finns olika inriktningar du kan välja inom yrket. Elektriker jobbar mest med tekniska lösningar inom el men det förekommer även att hantverk av olika slag kan förekomma. Grundutbildningen för elektriker är oftast densamma men sedan finns det olika inriktningar inom yrket. Dessa består av installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker eller distributionselektriker. Möjligheten finns att beredda sitt kunnande genom flera utbildningar och vara kunnig inom flera områden inom yrket. Elektriker kan jobba på elföretag, industrier på olika el-avdelningar, elinstallationsföretag eller uthyrningsföretag inom el. El i skolan

Arbetsuppgifter som elektriker

Som vi tidigare nämnt finns det olika inriktningar inom elektrikeryrket. Därav kan det skilja sig åt vilka arbetsuppgifter som skall uträttas. Men det som är gemensamt för samtliga elektriker är att en daglig kundkontakt är vanliga inom yrket. Kunderna kan variera från privatpersoner, industrier eller fastighetsägare. Tre gemensamma nämnare som utförs av elektriker i lerum är underhåll, installation och reparationer. I många fall väljer elektrikerna en ritning med olika beskrivningar för att utföra sitt jobb. Det förekommer ofta att elektriker samarbetar med andra yrkesgrupper samt andra elektriker exempelvis under en byggnation. 

Inriktningar inom elektrikeryrket och deras arbetsuppgifter 

Serviceelektrikern – har som arbetsuppgift att ta hand om felsökningar samt reparationer av el anläggningar. Sammanfattningsvis arbetar de på med ombyggnad. Det förekommer även att mindre el installationer utförs av dem exempelvis solpaneler eller vitvaror.  

Installationselektrikern – har som huvuduppgift att sköta installationer av elektrisk utrustning i fastigheter. Montering av belysning, el-centraler, installera strömbrytare eller dra el-ledningar. 

Industrielektrikern – håller till på industrier där de sköter underhållsarbete samt reparationer på maskiner och anläggningar. Exempelvis så skall de sköta elektroniska fel som kan uppkomma i maskiner och åtgärda dem. De byter ut motorer som är trasiga och programmerar systemen som tillhör till dem samt kopplar ihop ledningar för styrprocessen. 

Distributionselektrikern – håller oftast till på nybyggnationer där elnätet tas om hand med hjälp av reparationer och underhåll. Elnätet har som huvuduppgift att förse samhället med elektricitet. Hela systemet av ställverk, transformatorer och ledningar tas om hand i jobbet. Att ta hand om akuta el-fel faller också till denna yrkesgrupp exempelvis vid strömavbrott. 

Utbildningar inom elektrikeryrket 

Elteknik är de grundläggande kunskaperna som läses in på gymnasieskolan på el och energiprogrammet. Utöver gymnasiet finns det olika inriktningar som går att läsa på yrkeshögskolan. Dessa riktar in sig specifikt på elkraft, elinstallation samt eldistribution. Ett annat krav som oftast krävs om du skall bli elektriker är att du innehar B-körkort. 

Vad tjänar en elektriker? 

Enligt tabeller för år 2022 så tjänar du 19 140 kr per månad för första året som elektriker. För andra året utökas betalningen till 23 809 kr per månad. Efter tredje året och framåt gäller en grundlön på 26 980 kr per månad. Som lärling inom elektrikeryrket tjänar du mellan 15 000 – 17 000 kr i månaden. En servicemontör har en grundlön på  28 710 kr medan en tekniker har 29 359 kr.