Vad gör en rörmokare?

De flesta använder nog ordet “rörmokare” om den här yrkesgruppen och kanske tänker man också på någon som snabbt rycker ut och hjälper till med den där vattenläckan eller när det blir stopp i toaletten. Att rörmokare är viktiga i sådana situationer är lätt att förstå för vem som helst. Men utbildade rörmokare kan göra väldigt mycket mer än så och det finns även lite olika inriktningar inom yrket

VVS-montör eller rörmokare

Numera brukar man kalla den här yrkesgruppen för VVS-montörer. VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet, alltså mycket mer än bara det där med vattenläckor och avlopp. Utbildningen ger kompetens hos  https://xn--rrmokarengteborg-mwbj.se/att utföra service och reparationer men också att installera olika typer av system inom värme och sanitet. Det finns gymnasieutbildningar med denna inriktning och efter avslutade studier följer två års praktik ute på arbetsplatser. Det går också att skaffa nödvändig kompetens genom att jobba som lärling en längre tid på ett VVS-företag för att lära sig yrkets olika delar.

Arbeta som rörmokare

Arbetet är ofta omväxlande eftersom det görs ute hos kunderna. Panikutryckningarna när vattnet svämmar över någonstans är kanske inte så vanliga men den skillnad en rörmokare kan göra i den situationen blir naturligtvis ofta märkbar direkt. Mindre synligt är andra delar av yrket när man kanske projekterar eller skissar på rördragning inför nybyggen, installerar ventilationssystem av olika slag eller felsöker rör eller värmesystem. Den typen av jobb är dock minst lika viktiga och en förutsättning för att bostäder, arbetsplatser och andra lokaler ska fungera som de ska.

Socialt arbete för praktiska människor

En rörmokare eller VVS-montör bör ha vissa sociala talanger eftersom arbetet ofta innebär många kontakter med andra människor. Det kan vara kunder som är nervösa, irriterade eller jättetacksamma för att man kommer för att lösa deras problem. Förutom den sociala biten är det viktigt att vara noggrann och systematisk vid felsökning och reparationer. Rörmokare är ofta praktiskt lagda, vana att jobba med händerna och att hitta lösningar på det mesta. Det kan handla om ny rördragning i samband med reparation eller utbyte av ett helt värmesystem i en gammal villa där inga standardmått gäller. Då måste rörmokaren kunna anpassa, svetsa och bocka till rören så de passar perfekt.

Nya områden för dagens VVS-montörer

I takt med tilltagande digitalisering har det här yrket förändrats lite. Många värme- och kylanläggningar är i dag datorstyrda och behöver servas på ett annat sätt än förr. Det är viktigt att kunna läsa ritningar och även att kunna tänka kreativt kring hur systemen ska se ut och hur de ska skötas för att fungera optimalt.