Olika slags desinfektionsutrustning

I den här artikeln ska vi titta på en del av den utrustning som används i laboratorier och andra verksamheter som ställer höga krav på renlighet. I ett laboratorium räcker det som bekant inte med en handdisk. Utrustningen som används ska vara kliniskt fri från bakterier och mikroorganismer. I de miljöerna krävs att utrustningen desinficeras och steriliseras.

Skillnaden mellan desinfektion och sterilisering

“Desinfektion” är väl den vanligare termen ur ett vardagligt perspektiv, men ibland används också ordet “sterilisering” synonymt. Ur ett kemiskt/biologiskt perspektiv betyder de dock lite olika saker. När du desinficerar ett föremål blir det ur ett kemiskt perspektiv inte riktigt lika rent som om du steriliserar det. Vid en desinficering tar du död på nästan alla mikroorganismer, vid en sterilisering säkerställer du att föremålet verkligen är helt rent. Skillnaden mellan de båda orden handlar alltså om en gradskillnad.

Diskdesinfektor – en avancerad diskmaskin

I laboratorier rengör man vanligtvis utrustning i flera steg. Ofta består det första steget i att man desinficerar utrustningen i en diskdesinfektor. Precis som föregående rubrik avslöjar kan en diskdesinfektor beskrivas som en mer utförlig variant av en vanlig diskmaskin. Ur ett laboratorieperspektiv utgör det grovrengöringen av utrustningen, sedan går man vidare till nästa steg.

Autoklav – sterilisering för känslig utrustning

En autoklav skulle också kunna beskrivas som en diskmaskin, den använder dock inte samma teknik. I en autoklav rengörs utrustningen med hjälp av ånga och övertryck. Den steriliserar allt från glas till textilier, metall och plast.

UV-desinfektion – desinfektion med ljus

Vid UV-desinfektion används ultraviolett ljus för att desinfektera ytor, luft och föremål. Den största källan för ultraviolett ljus är solen, och olika typer av tekniker för UV-desinfektion använder alltså denna naturliga form av desinfektion.

Desinfektionsmedel – för stora och små ytor

Det finns många olika typer av desinfektionsmedel. Den vanligaste sorten har många nyligen blivit bekanta med, det är den så kallade handspriten. Genom att applicera en alkoholhaltig kräm på händerna dödar du de flesta mikroorganismer som finns på dem. Desinfektionsmedel används också i större skala. I de sammanhangen besprutar man ytorna som ska desinficeras med en blandning av vatten och desinfektionsmedel.

Olika typer av desinfektionsutrustning för olika syften

Som du har sett finns det många olika sätt att desinficera på. Vilken variant som funkar bäst beror förstås på vad syftet är och vad det är som ska desinficeras. Som nämndes tidigare är det inte alltid det räcker med desinfektion utav en diskdesinfektor. I miljöer som ska vara fullständigt rena måste man i regel komplettera desinfektion med sterilisering. En tumregel är att ju renare någonting ska bli, desto större blir kostnaden för att få utrustningen 100% ren.