Upprätta en bouppteckning & testamente

Om du har en närstående som har gått bort ska det upprättas en bouppteckning, vilket är en form av bokslut som visar den bortgångnes skulder och tillgångar. Bouppteckningen ligger sedan som underlag för det arv som ska fördelas ut till arvingarna. När du upprättar en bouppteckning så finns det några saker som du behöver känna till så att bouppteckningen utförs på ett korrekt sätt. Den som ska upprätta en bouppteckning är den person som stod den bortgångne närmast som exempelvis en make/maka eller en sambo. Skälet till det är att den personen rimligtvis har bäst kunskap om den bortgångnes tillgångar och skulder. Dessutom ska även en makes/makas eller en sambos skulder och tillgångar specificeras. Detta görs så att det finns uppgifter att utgå ifrån när en bodelning av dödsboet ska ske, till förmån för den efterlevande.

Bouppteckningen ska delges samtliga dödsbodelägare vid ett fysiskt möte. De som är dödsbodelägare är de som enligt lag är arvingar och eventuella arvingar som stipuleras genom ett testamente. Inför detta möte ska en kallelse skickas ut per post eller per e-post där man meddelar att den avlidne har gått bort och att personen är kallad till möte där bouppteckning ska ske.

Att tänka på vid en bouppteckning

När man upprättar en bouppteckning finns det en del regler som du behöver rätta dig efter. Bland annat är det viktigt att de tillgångar och skulder som tas upp i en bouppteckning är riktiga och kan styrkas, genom antingen kontoutdrag, avtal eller kontanter. Tillgångar och skulder ska tas upp till ett korrekt värde, vilket kan betyda att du kan behöva anlita en värderingsman som värderar exempelvis en bil eller en fastighet.

Det är viktigt att känna till att ingen får ta med sig saker från ett dödsbo innan bouppteckningen är klar. Det kan i undantagsfall gå att ta ut pengar från ett konto eller sälja någon ägodel från dödsboet om det krävs för att betala den avlidnes räkningar eller betala för begravningen. Om alla dödsbodelägare ger sitt medgivande i sitt testamente kan dock lösöre, fastigheter, bilar, båtar eller andra värdesaker säljas innan bouppteckningen, så länge alla intäkter för dessa försäljningar tillförs dödsboet. Det är först efter att bouppteckningen är klar som den avlidnes tillgångar får ges ut till arvingar. Självklart kan inte egendom som specifikt testamenterats bort till någon person säljas, som exempelvis en sommarstuga, en tavla eller något smycke.

För att göra det enklare att upprätta en bouppteckning finns det färdiga mallar som du kan ladda ned från Skatteverket. Med hjälp av dessa mallar och den information som du hittar hos Skatteverket går det snabbt att upprätta de handlingar som krävs för bouppteckningen.